Piazza Brà
Educatief
Sightseeing
Familie/groep

Piazza Brà

Is het mogelijk om op één plek voorbeelden van de oude Romeinse, middeleeuwse, renaissance én klassieke architectuur en zelfs uit de 20e eeuw? Easy! Ga gewoon naar Piazza Bra en kijk rond.

00

Er is hier nogal wat te zien! In het midden zie je iets dat lijkt op een rasp van een citroenpers: eigenlijk is het een sculptuur die in 1975 werd geschonken door München, de zusterstad van Verona. De ribben in het midden zijn de Alpen die Italië en Duitsland van elkaar scheiden. In ruil daarvoor schonk Verona München een kopie van het standbeeld van Julia. Vind je dit een eerlijke uitwisseling?

00

Naast de fontein zie je een ruitermonument voor Victor Emanuel II van Savoye, de eerste koning van het verenigde Italië. Het werd gefinancierd door donaties van de burgers en werd neergezet vijf jaar na het overlijden van de koning. Er was één probleem: Victor Emanuel was vrij klein van gestalte: om zijn silhouet wat kracht bij te zetten, kreeg hij een hoge helm met pluimen en werd zijn snor, die flink uitstak naar alle kanten en daardoor bijna agressief leek, extra benadrukt.

00

Zelfs het openbare toilet heeft hier een verhaal. Aan het begin van de 20e eeuw vonden op dit plein archeologische opgravingen plaats. Nadat het hele plein was afgespeurd, rees de vraag: moest de uitgegraven kuil opnieuw worden gevuld met aarde of niet? Natuurlijk niet! Zo werd er dus een toilet gemaakt, dat werd versierd met details uit het verleden.

00

De nieuwste toevoegingen die het plein sieren, zijn de felgekleurde cementbarrières die de toegang tot het plein van twee kanten blokkeren. Het is verboden over het plein te rijden, in verband met een terroristische aanslag. Na de evenementen in Nice in de zomer van 2017 werden de barrières neergezet om de menigte toeschouwers die zich in de zomer verzamelen voor optredens in de Arena te beschermen tegen eventuele terreurdaden. De kale cementbarrières bleven niet lang kleurloos: een maand later schilderden de studenten van de plaatselijke kunstacademie ze met vrolijke kleuren.

Hoe zag dit plein er vroeger uit? Alleen verbeelding kan helpen om het voor je te zien zoals het ooit was. Het begon met een grote lege plek, die werd doorkruist door de Romeinse Via Postumia. Deze plek werd vaak gevuld met wagens en paarden van mensen die naar voorstellingen in de Arena kwamen.

00

In de middeleeuwen bouwde men een muur om het gebied heen, die werd bewaakt door soldaten en zo bescherming moest bieden. In de 16e eeuw kwamen hier metselaars samen: het was veel aangenamer om stenen in de open lucht te bewerken dan in een donkere werkplaats. Toen het nodig was om de bestrating van het plein te vernieuwen, hadden de arbeiders voldoende gebroken stenen om schoon te maken.

In 1770-1782, plaveiden de Venetianen de westkant van het plein met lange marmeren platen, ook wel Liston genoemd, en zo werd het plein een elegante plek voor de adel om rond te lopen. De rest van het plein was nog steeds een woestenij. Pas in 1846 installeerden ze gaslantaarns, zodat ze ook 's avonds konden wandelen. In 1873 plantten ze bomen en installeerden ze een fontein in het midden.

00

Alle belangrijke evenementen werden hier gevierd: van het stemmen over de vereniging van de stad met Italië tot het winnen van het WK.

Ook werden hier beurzen gehouden en paarden, hooi en brandhout geruild. Hier marcheerden soldaten en schaatsten kinderen in de winter op een ijsbaan.

00

Tot 1951 reden een tram en trolleybussen over het plein en reden autos rond. Nu is het een favoriete plek voor een heerlijke wandeling voor de Veronesi.

Gerelateerde reizen