Castelvecchio
Educatief
Sightseeing

Castelvecchio

00

De muren, torens, gracht, de ophaalbrug - er ontbreekt niets! Hoe kan dit bouwwerk sinds 1356 zo goed bewaard zijn gebleven? Het is natuurlijk niet zo simpel als het lijkt. De verrassingen beginnen bij de naam. “Castelvecchio” betekent “Oud kasteel”, maar het zou heel raar zijn om een kasteel “oud” te noemen als het net gebouwd is. Tot halverwege de 19e eeuw heette het kasteel “Castel San Martino in Aquaro” ter nagedachtenis aan een kleine kerk die vroeger binnen de kasteelmuren stond. Het kasteel werd "oud" genoemd toen de Oostenrijkers halverwege de 19e eeuw hun hoofdkwartier op de heuvel bouwden.

00

Dit kasteel werd lange tijd gebruikt voor het doel waarvoor het ooit was gebouwd, namelijk ter bescherming van degenen die erin woonden. Het militaire doel, dat het kasteel door de Della Scala’s kreeg, bleef intact bij de Venetianen die hen opvolgden. Later werden hier Franse en Oostenrijkse garnizoenen gestationeerd.

Tijdens de volksopstand in 1797 wisten de Fransen te overleven, omdat ze zich verstopten in het kasteel en de poort net op tijd sloten. De Oostenrijkers gebruikten een van de torens als basis voor een militair, visueel communicatiemiddel.

Al deze avonturen hebben de kasteelmuren behoorlijk getergd. In de 20e eeuw verhuisde het leger naar de linker vleugel, waar nog altijd een club van officieren is gevestigd. In het voormalige pand van de militaire vertrekken is nu een museum gevestigd en op de aangrenzende binnenplaats zie je enkele architectonische elementen van de afgebroken gebouwen die nog bewaard zijn gebleven. Een van deze overblijfselen werd later gebruikt om ... Juliets balkon te maken!

Naast tentoonstellingen werden in het museum ook politieke bijeenkomsten gehouden, zoals het proces tegen de fascistische partij die Mussolini probeerde ten val te brengen. (40 jaar eerder oefende hij zijn militaire dienstplicht in dit kasteel uit). Onder de samenzweerders bevond zich ook de echtgenoot van zijn dochter Edda, Galeazzo Ciano. In januari 1944 werd Ciano samen met zijn handlangers neergeschoten op de schietbaan van Verona.

00

Na de Tweede Wereldoorlog verkeerde het kasteel in zeer slechte staat. De restauratie werd toevertrouwd aan architect Carlo Scarpa, die modernisme en oudheid wist te combineren. Het kasteel werd zoveel mogelijk gerestaureerd in oude staat, waarbij ook moderne techniek werd toegepast. Kijk hoe zorgvuldig het ophaalbrugmechanisme is gerestaureerd: door de haak te verwijderen die de constructie van binnenuit omhoog houdt, kan de brug omhoog bewegen onder het gewicht van de binnenbalken.

Carlo Scarpa heeft één flinke verandering aangebracht: om het grafbeeld van Cangrande Della Scala optimaal neer te zetten, haalde Scarpa de hoek van het gebouw weg, die hij verving door een kaal balkon van cement, waardoor de elegantie van het middeleeuwse standbeeld wordt benadrukt.

Gerelateerde reizen